fbpx
Select Page

Vi jobber med:

bagID

Inge og ove på sporet

Gründerne bak bagID GO så behovet for å gjøre flyreisen mindre stressende og kom opp med idéen om en elektronisk bagasjetag. Produktet er både miljø- og tidsbesparende. I tillegg gjør produktet det mulig å overvåke bagasjen til enhver tid – som igjen gir muligheten til å få beskjed når bagasjen er klar på bagasjebåndet, og opplysninger om hvordan bagasjen har blitt behandlet på reisen.

For å utvikle dette produktet var det nødvendig å utvikle både hardware og software, og det er her R&D Services kommer inn.

– I dette prosjektet har min oppgave vært å utvikle software til produktet, forteller Ove.

– Min oppgave har vært å utvikle hardware, det vil si finne de riktige komponentene for å oppnå den funksjonaliteten kunden ønsker, og tegne og lage et kretskort, forklarer Inge.

Hvordan er arbeidsdagen deres?

– I prosjekter jobber vi som oftest i team, noe som er veldig positivt, forteller Inge. Fordelen med å jobbe i team er at man kan holde tett kontakt, som gjør at man ofte får løst problemer både fortere og lettere. I tillegg får man en bedre helhetsforståelse av prosjektet, og innblikk i utfordringer på andre områder i prosjektet som mekanikk og software.

– Enig med Inge, tilføyer Ove. Fordelene med å jobbe i team er at vi oppnår en felles forståelse for et prosjekt og dets innhold. Dette skaper rom for diskusjon av problemer og hvordan best løse disse. I tillegg får man større følelse av eierskap til prosjektet, noe som fører til at man leverer et bedre produkt.

“Jeg har fått utfordret meg på RF-design og sett på hvordan man kan kombinere RF, analog og digital design på et kretskort. Dette har gjort meg bedre skikket til å takle den økende trenden innen IoT for fremtidige prosjekt.”
Inge

Elektronikkdesigner

Har dere møtt på noen utfordringer?

– Siden dette var mitt første prosjekt, var det mye nytt å sette seg inn i, sier Ove.

– Den største utfordringen på hardware var at enheten hadde 3 forskjellige antenner, og vi var veldig usikre på hvordan disse kunne påvirke hverandre, forteller Inge. Det var også en utfordring å holde strømforbruket lavt slik at produktet kunne lagre informasjon over lengre tid uten å tappes for strøm og i tillegg kunne levere såpass mye strøm og høy spenning som kreves når displayet skal oppdateres.

Hva er det mest spennende dere har opplevd i prosjektet?

– Det mest spennende med egentlig alle prosjekter er å jobbe hardt og tett innpå et design, og så endelig få holde det en har jobbet med over lengre tid i hånden og starte testing. Det er alltid like spennende å se om det fungerer, eller om det kreves endringer eller modifikasjoner for å få liv i kortet, forklarer Inge.

– Det er alltid gøy når ting endelig fungerer, etter at man har hatt noen større utfordringer, f.eks. software eller hardware bugs, forteller Ove. Det morsomste må nok være første gangen jeg fikk til å overføre en bagasjetag til displayet på det nye kretskortet.

“Gode produkter er et resultat av kompetanse og kunnskap, derfor benyttet vi oss av Data Respons R&D Services i utviklingen av bagID GO.”
Jan Vidar Nalbant

CEO bagID GO

Har dere lært noe nytt faglig?

– Ja, masse, smiler Inge. Jeg har fått større innblikk i hvordan en antenne fungerer og hvordan den blir påvirket av omgivelsene. Jeg har også sett på hvordan effektiviteten til antennen kan bedres ved å optimalisere matching komponenter.

– Prosjektet har bidratt til at min generelle kompetanse rundt utviklingsverktøy og utviklingsspråk (C, C++, Python) har økt. Jeg har også lært mye om Bluetooth teknologien og Nordic sine produkter. I tillegg fungerte prosjektet som en intro til prosjektarbeid hos Data Respons, avslutter Ove.

“Prosjektet ga meg en god start som nyansatt i Data Respons, der jeg fikk opparbeidet kunnskap om utvikling av trådløse teknologier, noe som jeg har hatt stor nytte av i senere oppdrag.”
Ove

Programmerer