fbpx
Select Page

Vi jobber med:

Huddly

Huddly utvikler fremtidens videokonferansekameraer – og gjør møtene smartere og bedre.

Huddlys kameraer er intelligente. De kombinerer hardware, software og kunstig intelligens (AI) for å gi brukerne den beste opplevelsen og de beste bildene. Data Respons R&D Services har bistått Huddly siden deres oppstart, og vi har vært med å utvikle både kameraene IQ og GO. Nicolay er en av våre utviklere som hjelper Huddly med softwareutvikling, og han jobber nå med produksjonslinjen av den kommende generasjonen av kameraet.

Hva hjelper du Huddly med?

– Jeg utvikler programvare og produksjonstester som danner grunnlaget for kvalitetssikringen av kameraet. I tillegg til programvare for selve kameraet er det mye arbeid mot det omkringliggende produksjonssystemet. Utvikling av teststasjoner, integrasjon mot produsentens system, innsamling av data og fokus på stabilitet i produksjonen, forklarer Nicolay.

Har du møtt på noen utfordringer?

– Ja, mange! Sier Nicolay. Det å utvikle et produksjonssystem, med tilstrekkelig testdekning, høyt fokus på kvalitet og sluttprodukt som i tillegg er skalerbart for masseproduksjon er veldig krevende, tilføyer han.

“Min hverdag i Data Respons er spennende og lærerik. Hver dag er en mulighet til å lære noe nytt i godt fellesskap og til å bruke kunnskapen min til noe jeg brenner for.”
Nicolay

Programmerer

Hva er det morsomste du har gjort til nå?

– Det morsomste jeg har gjort i dette prosjektet har vært å få delta i utviklingen – fra startfasen og helt frem til et produkt som er klar for lansering, smiler Nicolay. I tillegg har jeg lært mye, og min erfaring er at man lærer noe nytt hver dag! I alle prosjektene jeg har jobbet på har vi kontinuerlig måtte finne løsninger på problemer, dette innebærer ofte at man må finne nye verktøyer for å nå målet.

Hvordan er arbeidsdagen din?

– Arbeidsdagen min består ofte i teamjobbing. Fordelen med dette er at vi kan bruke hverandre til å finne løsninger på problemer. Løsningene man kommer opp med i et team er som regel bedre enn de man hadde kommet opp med hvis man hadde jobbet alene. Det handler om å kombinere kunnskapen som er i teamet, avslutter Nicolay.