fbpx
Select Page

Vi jobber med:

Oyster Catch

Gründer på bestilling

Stillehavsøsters er en fremmed art som sprer seg langs Norges kyst, og delikatessen har blitt et krevende problem for våre strender.

De knivskarpe skjellene kan gi store skader på mennesker, og den svartelistede østersen truer lokale arter og påvirker økosystemene. Oyster Catch er en grønn startup-bedrift som ønsker å ta tak i et stort miljøproblem – ved autonom plukking av stillehavsøsters. Oyster Catch har satt seg som mål å fjerne stillehavsøsters langs Norges kyst, uten å ødelegge habitatet rundt. De ønsker å rydde kystlinjen for stillehavsøsters, men begrenser seg i første omgang til rydding i nasjonalparker og på strender. De ser også på forskjellige måter å utnytte den som en ressurs.
Data Respons R&D Services bistår Oyster Catch med kompetanse, og i skrivende stund gjennomføres prosjektet in-house på Høvik. Vårt team består av utviklere innen software, hardware og mekanikk. Johnny, til daglig hardwareutvikler, er prosjektleder, og som hans første prosjekt for R&D Services har dette vært en spennende oppgave.

– Å begynne som prosjektleder fra første dag på jobb var en stor, men spennende utfordring, forteller Johnny. Med støtte fra kollegaer har vi løst oppgavene som ble gitt, og utfordringer vi møtte på underveis. Prosjektet ga meg en god innføring i Data Respons sine rutiner, prosesser og verktøy, og det har gitt meg nyttig kunnskap og erfaring i prosjektstyring og prosjektledelse.

“I løpet av dette prosjektet har jeg fått erfare hvor dyktige mine kollegaer er her i Data Respons, vi har en utrolig stor og bred kompetanse og hjelpen har aldri vært langt unna.”
Johnny

Elektronikkdesigner

Formålet med prosjektet er å lage en demonstrator som kan detektere og fjerne østers – uten å ta med seg andre skjell eller skade havbunnen.
– På dette prosjektet har jeg jobbet som både utvikler og prosjektleder, forteller Johnny. Oppgavene har variert gjennom prosjektet, fra å finne anvendelige komponenter innenfor budsjett og med tilstrekkelig IP-grad, til oppsett og kalibrering av deteksjonsplattform.

– Jeg jobber som mekanisk designer, forteller Pål. Min oppgave er å designe mekanikken, sammenstille og teste. Jeg er den eneste innenfor mekanikk, og da er det veldig godt å ha et team i ryggen. Det er nettopp det tverrfaglige teamarbeidet som gjør jobben morsom og spennende.

– I dette prosjektet har min oppgave vært å bidra med test og feilsøking av hardware, forteller Sigbjørn. I tillegg har jeg hjulpet til med elektroniske forbindelser slik at systemet skal kunne kjøre som planlagt – og så har jeg vært en støttespiller for de andre i teamet når systemet ikke har kjørt som planlagt under sammenstilling.

– Jeg jobber med å programmere mikrokontrollere ved hjelp av programmeringsspråket C, forteller Marius. Selv om jeg er den eneste som jobber med software, så er det veldig morsomt og lærerikt å jobbe tverrfaglig – og det å virkelig kjenne at man er en del av et team er veldig hyggelig. Jeg må jo også legge til at det å se roboten faktisk bevege seg, etter å ha jobbet med software bak styringen, er veldig givende.

“Prosjektet har vært lærerikt og spennende. Tverrfaglig arbeid er alltid interessant, da det gir deg muligheten til å få bedre forståelse for andre fagfelt enn ditt eget.”
Pål

Mekanisk designer

Andre uken i januar dro Johnny, Pål og Marius sammen med avdelingsleder Øyvind Milvang til Arendal for å teste roboten. Her møtte de Knut Mørland og broren Oddvar Mørland Karlsen, to av gründerne bak Oyster Catch. Testen foregikk i en tank fylt med forskjellige typer skjell. Robotarmen hadde én oppgave – den skulle gjenkjenne og plukke stillehavsøsters, uten å ta med andre skjell eller ødelegge havbunnen.

– Testingen i Arendal var nervepirrende, forteller Johnny. Men heldigvis gjennomførte vi en vellykket demonstrasjon.

– Dette er et veldig spennende prosjekt for R&D Services, forteller Øyvind. Det er nybrottsarbeid og ingen har gjort dette før. Hovedutfordringen vår er at det er veldig få leverandører som leverer saltbestandige og undervannsbestandige motorer, i tillegg har vi hatt svært kort tidslinje frem til demonstrasjon av systemet. Roboten ble ferdigstilt og klar for testing innen tidsfristen, og jeg må virkelig rose utviklerne – som har lagt igjen både blod og svette, og virkelig gitt alt. Det var veldig fint å se hvordan prosjektgruppen ble sammensveiset ved å ha ett felles mål og hvor alle hjalp til der de følte de kunne bidra, og hvor det alltid var noen som dro de andre opp og videre når ting ikke fungerte som forventet.

“Som nyansatt har dette prosjektet vært en flott start på en karriere i Data Respons og en fin måte å bli bedre kjent med mine kollegaer.”
Marius

Programmerer

Tross stort tidspress og utfordringer underveis, sitter utviklerne igjen med mestringsfølelse og stort læringsutbytte.

– Det morsomste med prosjektet har vært å få være med i en utvikling som startet helt fra «bunnen av», forteller Johnny. Som nyansatt har dette vært en givende utvikling, hvor jeg har fått verdifull erfaring som utvikler. I tillegg må jeg legge til hvor gøy det har vært å jobbe i et tverrfaglig team, mine kollegaer her i Data Respons R&D Services er utrolig dyktige.

– Jeg må si meg enig med Johnny, legger Sigbjørn til. Det å få være med å bygge det fysiske systemet og se alt i bevegelse med riktig funksjonalitet, er utrolig morsomt. Å jobbe mye «hands-on» er alltid verdifullt – man blir mer bevisst på detaljer når man systematisk må feilsøke i både hardware og software for å komme i mål. I tillegg opplever jeg det som en stor fordel å kunne se et helhetlig bilde av sluttproduktet for å være i stand til å yte optimalt innenfor sitt eget fagfelt, avslutter Sigbjørn.

“Murphys lov er sjelden mer synlig enn når man setter sammen et nytt system for første gang. Da var det ekstra gøy å kunne vise til en vellykket demo på den korte tiden vi har hatt tilgjengelig i dette prosjektet.”
Sigbjørn

Elektronikkdesigner

En enkel stillehavsøsters kan ved gyting slippe opptil 200 millioner egg i vannmassene.

Skjellene kan bli opp til 20–30 cm.

FNs bærekraftsmål