fbpx
Select Page

Vi jobber med:

Tomra

TOMRA lager automater for innsamling og resirkulering av aluminiumsbokser, glass- og plastflasker.
TOMRA er verdensleder innenfor pantesystemer – med over 82 000 installasjoner i mer enn 60 land. Hvert år samler installasjonene opp 35 milliarder brukte tomflasker, og klimagassutslippene som forhindres er lik utslippet fra to millioner biler som hver kjører 10 000 kilometer.

Konseptet «panting» sprer seg raskt i verden – og som en ledende aktør vokser TOMRA i takt med etterspørselen. Vi i Data Respons R&D Services er stolte av å ha jobbet sammen med TOMRA i mange år, og kunne bidra med å redusere plastforsøpling og klimagassutslipp. R&D Services har mange utviklere ute hos TOMRA, to av dem er Erlend og Rolf.

Rolf har lang erfaring som utvikler og har jobbet i Data Respons R&D Services i 12 år. Den siste tiden har Rolf hjulpet TOMRA med å utvikle en ny pantemaskin som skal ut på et helt nytt marked. Her skriver han software som styrer motorer, kamerasensorer og GUI på pantemaskinen.

Selv med lang fartstid møter man stadig på nye utfordringer, noe Rolf selv har erfart.

– Selv om jeg er veldig vant med konsulentrollen er det alltid en utfordring å lære seg hvordan bedriften er bygget opp, og hvordan de jobber, forteller Rolf. Det å lære seg hvordan TOMRA sin software er bygget opp, samt bruke Qt, er noen av utfordringene jeg har møtt på i denne jobben. Samtidig vil jeg legge til at utfordringer er det som gjør en sterkere faglig, og i dette prosjektet har jeg lært mer om C++ og Qt.

Til daglig jobber Rolf i team, noe han er glad for.

– Det er veldig positivt å jobbe i team, og hos TOMRA har de virkelig skreddersydd lokalene for nettopp dette – man bytter plass i forhold til hvilket prosjekt man jobber på, og man samarbeider tverrfaglig.

“Det er inspirerende å jobbe for et selskap som er så dypt involvert i miljørelaterte utfordringer.”
Rolf

Programmerer

Sammen med Rolf sitter Erlend – til daglig hardwareutvikler hos R&D Services.

– Min arbeidsdag er noe annerledes enn Rolfs, forteller Erlend. Jeg jobber som regel ikke fast på bare ett prosjekt, men bidrar i flere forskjellige sammenhenger på kryss av prosjektene – noe som ikke er så uvanlig for hardwarekonsulenter, legger han til.

Siden midten av september 2018 har Erlend hjulpet TOMRA med hardware, og arbeidsdagen består av utvikling, supportering, feilsøking og testing av ulike kretskort og hardware-systemer som brukes i TOMRA sine pantemaskiner. Som konsulent får Erlend møte på både utfordringer og faglig påfyll.

– Som konsulent må man stadig vekk tilvenne seg et nytt arbeidsmiljø med nye arbeidsmetoder, forteller Erlend. Dette kan noen ganger være en utfordring, men samtidig er dette noe av det som gjør konsulentlivet spennende.

Erlends arbeidsdag består av mange oppgaver, og gleden av å gå på jobb er stor.

– Det er alltid spennende å utvikle og teste på store sammensatte maskiner, forteller Erlend. Særlig når de inneholder elementer fra så mange ulike disipliner – som elektronikk, motorer, mekanikk, optikk, lyd, lys, you name it!

– Videre må jeg legge til at jeg lærer noe nytt hele tiden, sier Erlend. TOMRA bruker mye forskjellig teknologi i produktene sine – alt fra «gammelt» og godt utprøvd, til nyskapende og «cutting edge». Det jeg personlig liker best er å ha fått lære og utforske mer om motorer og motorstyring, i tillegg til at jeg har fått studere noen særdeles kreative design og utlegg av kretskort, avslutter Erlend.

“Det er veldig spennende og lærerikt å jobbe med personer fra ulike fagdisipliner.”
Erlend

Elektronikkdesigner

Maskinen kan fôre opp til 100 dyr per stasjon

Dyrene har tilgang til fôr 24 timer i døgnet

TKS har 67 års erfaring med landbruksmaskiner

FNs bærekraftsmål