fbpx
Select Page
Foto: “På dypt vann” Forsvarets forum
Vi jobber med:

Saab Kockums

En spesialist er en person som har gjort alle feil som er mulig innen et begrenset felt.

Spesialister

Data Respons R&D Services er Norges ledende tjenesteleverandør av teknologiske løsninger. Vi leverer spesialisttjenester gjennom utviklingsprosjekter, teknologirådgivning og konsulenttjenester. I tillegg lager vi produkter på bestilling for våre kunder, og vi gjennomfører store og komplekse utviklingsprosjekter in-house.

Gjennom de siste 30 årene har vi jobbet innen de største teknologiområdene og bransjene i Norge. Her har vi tilegnet oss kompetanse og verdifull innsikt om kundenes sluttmarked, de fysiske miljøene og standardene som kreves – og det er nettopp disse erfaringene som har gjort oss til de spesialistene vi er i dag.

Karrierestigen

Kompetanseutvikling er en essensiell del av vår hverdag. Dette sikrer vi gjennom krevende arbeidsoppgaver for våre kunder, kompetanseprosjekter og egne studier og foredrag. Kompetansedeling står like sterkt, og gjenspeiles i en av våre kjerneverdier: raushet. Vi vet at verdien av arbeidet øker når vi deler kunnskap og erfaringer, og vi omsetter raushet gjennom å jobbe i team, på tvers av fag og avdelinger, der vi samarbeider og lærer av hverandre.

Utviklingsingeniør

Senior utviklingsingeniør

Spesialist utviklingsingeniør

Vi setter høye krav til oss selv og karrierestigen vår er bratt. Det første nivået hos oss er utviklingsingeniør. Dette er en treårig lærlingtid, der man sammen med mentorer får bryne seg på både kundeoppdrag, kompetanseprosjekter og tverrfaglig teamarbeid. På det fjerde året begynner man på veien til senior-utviklingsingeniør. Her øker både kompetansenivået og ansvarsområdene. Og når utviklerne har jobbet ti år sammenhengende, vet vi at deres kompetanse er både eksepsjonell og unik, og de får dermed tittelen spesialist.

Erik

En av våre spesialister er Erik Asplund. Han ble uteksaminert fra Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm i 1989, med en mastergrad innen electrotechnical engineering. Siden den gang har han jobbet nesten 10 år i forsvarsindustrien med utvikling av sensorsystemer for undervannsbruk – før han videre jobbet 10 år med utvikling av undervannssystemer for blant annet oljeindustrien.

For snart syv år siden begynte Erik sin karriere i Data Respons. Erik er en av våre fremste spesialister – ikke bare på grunn av hans lange fartstid (30 år!), men grunnet hans unike og sammensatte kompetanse.

– Gjennom min karriere har jeg jobbet innen en rekke fagfelt. Jeg begynte med signalprosessering og analog elektronikkdesign. Med tiden fordypet jeg meg i hydroakustikk og strukturdynamikk. Videre har jeg tilegnet meg den kunnskapen produktutviklingen krevde – på denne måten har jeg lært mye nytt. Data Respons har lagt til rette for min kompetanseutvikling gjennom å sette meg på prosjekter der mine spesialistkunnskaper har blitt brukt og fordypet.

“Som utvikler hos Data Respons får jeg muligheten til å tilegne meg og fordype mine spesialistkunnskaper i mange spennende «cutting edge» prosjekter hos svært forskjellige kunder.”
Erik

Spesialist på signalbehandling

Ekspertise

Erik er spesialist på FEM-modellering (Finite Element Method) av akustikk og strukturdynamikk, signalprosessering og design av analoge forsterkere.

– I de prosjektene jeg jobber på akkurat nå bruker jeg kunnskapen min innen signalbehandling, elektronikkdesign og strukturdynamisk modellering, for kunder innen forsvarsindustrien, olje- og gassindustrien, samt energidistribusjon. Her er jeg utleid som konsulent – en tilværelse jeg trives godt med. Det er en varierende og dynamisk hverdag, der jeg får brukt kunnskapene mine i mange forskjellige applikasjoner – noe som fremmer mer læring enn om man jobber med samme type produkt hele tiden.

For mange av våre utviklere fungerer Erik som en mentor og et forbilde.

– Når man har holdt på like lenge som meg, blir det naturlig å veilede andre. For 12-15 år siden var jeg mentor for en doktoravhandling i signalprosessering – noe som var veldig spennende. Til daglig jobber jeg som spesialist utvikler, og gjennom min fartstid har jeg fungert som en mentor, både for nyutdannede og for erfarne utviklere, som trenger hjelp med sine prosjektoppgaver – noe jeg synes er veldig gøy!

Saab Kockums

For tiden bistår Erik blant annet SAAB Kockums med sin ekspertise. Her jobber han med å designe en nød-pinger (location beacon) for ubåt.

– En pinger er en akustisk lydkilde for undervannsbruk, som via lydpulser gjør det mulig å lokalisere objektet som pingeren er montert på. Noen av utfordringene man kan møte på her er de tekniske kravene – her må jeg bruke all min erfaring sammen med FEM-modellering for å få til et design som oppfyller alle kravene.

Erik legger til at utfordringer er en av de viktigste formene for læring.

– I dette faget er man aldri utlært, og jeg lærer fremdeles nye ting. I SAAB-prosjektet har jeg for eksempel lært hvordan man modifiserer FEM-modellen for det eksakte piezoelektriske materialet som blir brukt i produktet.