Prosjekt:

LED Cube

Praktisk versus teoretisk tilnærming? Ja takk, begge deler!

Hva er den beste måten å tilegne seg ny kunnskap på? Skal man gå den teoretiske veien? Eller den praktiske? Gjennom fem års skolegang på Universitetet i Oslo (UiO) erfarte Ole Martin at en god blanding var den beste måten, i hvert fall for ham.

Bakgrunn

Ole Martin har bachelor og master i elektronikk og datateknologi fra UiO. Han er genuint interessert i elektronikk, og da han studerte ønsket han å få størst mulig læringsutbytte. Ideen om å lage en LED Cube blomstret frem etter blant annet diskusjoner med venner og lesing av diverse artikler om teamet.

– Da jeg studerte snakket jeg med flere som hadde egne prosjekter ved siden av studiene. De syntes en praktisk tilnærming, blandet med teori, var en god måte å lære seg pensum på. Jeg har lenge tenkt på å lage en LED Cube – det er et relativt enkelt prosjekt som innebærer å forstå de ulike disiplinene innen det å utvikle et produkt. Derfor er dette et godt prosjekt å starte med om en ikke har lagd noe lignende før.

LED Cube

Teknologi

– En LED Kube er en kube bestående av mange LED-lys, i mitt tilfelle 4x4x4. Mikrokontrolleren har innebygde programmer som vises i form av forskjellige lysshow. Da jeg skulle lage LED Kuben brukte jeg en Arduino Nano som styrer en 4-til-16 dekoder. Det er denne dekoderen som styrer hvilke LED-kolonne som skal lyse. For å styre de ulike lagene styrer Arduinoen fire transistorer som kobler hver av de fire lagene til enten Jord eller Power (5V). Dette betyr at hver LED får et koordinat i et koordinatsystem. For å få en LED til å lyse, så sendes det et tall mellom 0 og 15 til dekoderen som åpner for riktig kolonne samtidig som transistoren for det angitte laget blir åpnet. Dette gjør at det kun er én kolonne som lyser av gangen, men fordi de som regel switcher fort, så kommer illusjonen om at flere lyser samtidig. For å se hvilke program som spilles av i LED-griden, brukte jeg en chip som håndterer et syv-segment display – denne viser et tall mellom 0 og 15, som indikerer programmet. Arduinoen er programmert med sitt eget språk, men siden dette er et modifisert C-språk, så kan man nesten si at den er programmert i C.