fbpx
Select Page

Vi jobber med:

Airthings

Ifølge Kreftforeningen er radon en medvirkende årsak til at 370 mennesker får lungekreft hvert år, og radon regnes som den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking.
Forskningen er klar, og tallene er skremmende. Men hvorfor tar vi ikke bedre vare på vår egen helse, når vi kan gjøre så enkle tiltak som å forbedre inneluften? Målemetodene for radon har vært uforandret de siste 30 årene. I tillegg er de ofte tungvinte og dyre. Airthings har funnet løsningen, og de ønsker å gjøre deres produkter like vanlige i husholdninger som det brannvarslere er!

Airthings

Airthings er et teknologiselskap bestående av erfarne forskere, ingeniører og utviklere som sammen jobber for at vi skal få en tryggere hverdag i våre egne hjem – gjennom å bedre innendørs luftkvalitet og dermed også bedre helsen.

Airthings startet sin historie i 2008 da en gruppe forskere fra CERN (European Organization for Nuclear Research) så et hull i radonmålingsmarkedet. Gjennom de siste 30 årene har målemetodene for radon i boliger vært uforandret. Det er hovedsakelig to måter å måle radon på: enten via profesjonell testing, eller ved å kjøpe en sporfilmboks – som videre må sendes inn til en lab for å få resultatene lest av.

Airthings så en mulighet til å forenkle målemetodene og satte seg som mål: å tilby nøyaktige og brukervennlige radondetektorer, samt gjøre dem like vanlige som røykvarslere er i et hjem. Airthings sine produkter erstatter sporfilm og kan i tillegg vise til utvikling over tid. Airthings har en rekke produkter som måler forskjellige ting som radon, TVOCs, CO2, luftfuktighet, temperatur og barometrisk trykk.

Ørjan

Ørjan er en av våre softwareutviklere, og bistår i dag Airthings med sin kompetanse. Han har en mastergrad i kybernetikk og robotikk fra NTNU, samt arbeidserfaring fra Revolve NTNU og Ecomotive AS.

– Etter å ha gjennomført et femårig studieprogram, gleder du deg veldig til å begynne å jobbe. Både for å slippe å sitte på skolebenken, men også for å få testet teori i praksis. Før jeg begynte hos Data Respons jobbet jeg 8 måneder hos Ecomotive AS. Både utdannelsen min og tidligere arbeidserfaring har kommet godt med i dette prosjektet, jeg har fått brukt nesten all erfaring fra tidligere embedded software-prosjekter – alt fra utvikling av både lav-nivå bare-metal drivere hvor man må ta et dypdykk ned i datablad, til høy-nivå RTOS styrte prosesser på mikrokontrollere, forteller Ørjan.

Hos Airthings har Ørjan jobbet tett på byggesystemet, og en gateway-enhet som knytter de smarte nodene i et nettverk opp mot Cloud.

– Byggesystemet bygger på prinsippet om Continuous Integration, og har som ansvar å automatisere prosessen med å kompilere og linke kildekode til binære filer som kjører på Airthings sine produkter. For å sikre oss mot integrasjonsproblemer har vi spesialiserte Docker containere med versjonskontrollerte byggeverktøy. I tillegg sørger byggesystemet for å avdekke eventuelle «bugs» i genererte binærfiler ved å kjøre Hardware-in-the-Loop tester. Bygg- og test-resultater vil enkelt kunne gi oss svar på om koden vi utvikler kan føre til integrasjonsproblemer eller om koden inneholder funksjonelle avvik. Gateway-enheten forbinder opptil 30 noder med en trådløs langdistanse og strømbesparende kommunikasjonsprotokoll. Dette sørger for en løsning hvor nodene kan dekke store bygg. Innsamlet data blir så dyttet opp i Cloud hvor kunden sømløst kan analysere data fra nodene. Her har jeg jobbet med alt fra å utvikle applikasjonsprotokoller for on-chip kommunikasjon, til å jobbe med implementasjon av cloud kommunikasjon over ethernet, forteller Ørjan.

«Det er veldig lærerikt og spennende å jobbe hos Airthings. De har et dynamisk arbeidsmiljø som bidrar til kompetanse- og egenutvikling. De har gitt meg mange utfordringer som har strukket seg utenfor min innledende arbeidserfaring. Slik som å få ansvar for å sette opp byggesystemet.»
Ørjan

Programmerer

Docker, Jenkins og Artifactory

Martin Jakobsson, Group Manager for Embedded Software hos Airthings, forteller at i starten av prosjektet jobbet Ørjan med Airthings’ bygge- og regresjonsinfrastruktur. Dette var et ukjent felt for han, og han måtte derfor sette seg inn i og lære om verktøyene Jenkins, Docker og Artifactory. Videre har han jobbet med en spesifikk protokoll, som er selve ryggraden i «inter-chip» kommunikasjonen, og nå jobber han med å finne en måte for å styrke Airthings interne og eksterne dokumentasjon og undersøker hvordan de kan bruke byggesystemet for å holde dokumentasjonen oppdatert.

– Airthings er mitt første kundeoppdrag, og det er veldig spennende og lærerikt å jobbe her. Jeg har fått brukt mye av kunnskapen min til å lage kule applikasjoner og produkter, samtidig har jeg lært mye nytt – da særlig Jenkins og Docker, noe jeg nesten ikke hadde hørt om før jeg begynte hos Airthings. I tillegg har jeg lært mye om Continuous Integration, og hvordan dette lar seg gjøre med Jenkins og Docker, forteller Ørjan.

– Vi er veldig fornøyde med Ørjan som utvikler og hans kunnskap. Selv om han er nyutdannet, har han klart å sette seg inn i våre verktøy og metoder raskt. Allerede fra starten av forberedte vi Ørjan på en langsiktig oppgave – og her har han lært seg nye ting, mens vi har fått et par nye øyne på noe vi visste vi måtte gjøre store fremskritt med. Etter det innledende prosjektet så vi at Ørjan er en som kan enkelt hoppe over i nye prosjekter. Gjennom det siste året har han derfor hatt en rekke forskjellige prosjekter innen forskjellige felt, med en varighet på 1-3 måneder. Samarbeidet med Data Respons er uformelt og pragmatisk, og utviklerne holder en høy standard. Derfor har jeg Data Respons på hurtigtasten om jeg trenger ekstra arbeidskraft, avslutter Martin Jakobsson.

Vil du vite mer? Ta kontakt med:

Ola Nybakk

Managing Director

Tlf: +47 450 32 511
E-post: on@datarespons.no

FNs bærekraftsmål