fbpx
Select Page
Vi jobber med:

TKS Agri

T. Kverneland & Sønner (TKS) sin historie startet i 1930 da Trygve Kverneland etablerte sin egen smie på familiegården. Gjennom snart 90 år har TKS utviklet seg i takt med samfunnet og i dag utvikler og produserer de produkter til landbruket.

Arnt bistår sauene på Jæren

Arnt vokste opp i en bygd på Jæren. Rundt seg var han omringet av bønder, gårder og dyr. Drømmen var aldri å drive med dette, hans store fascinasjon som barn var brannbiler, oppfinnelser og tekniske løsninger – som har vært en av grunnene til at han gikk veien som ingeniør.

Arnt er softwareutvikler og jobber til daglig hos R&D Services Stavanger. Han har en mastergrad i ingeniørvitenskap og IKT, med spesialisering i IKT, produktutvikling og materialer. De siste månedene har Arnt vært tilbake hos en tidligere kjenning på oppdrag for R&D Services – Arnt hadde nemlig sommerjobb under studietiden hos TKS.

Maskinen kan fôre opp til 100 dyr per stasjon

Dyrene har tilgang til fôr 24 timer i døgnet

TKS har 67 års erfaring med landbruksmaskiner

T. Kverneland & Sønner

De siste månedene har Arnt bistått TKS med å lage en ny versjon av produktet deres FeedStation. FeedStation er en kraftfôrstasjon for fôring av sau. Stasjonen er designet og utviklet med utgangspunkt i sauen og dens adferd, og gir en trygg fôring med optimal dyreflyt. Fôringsstasjonen kan fø opp til 100 dyr og sauene har mat tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Utfordringen til TKS var at systemet til FeedStationen måtte være tilkoblet det samme nettverket som bondens PC. Problemene rundt dette var at man for det første måtte koble opp bondens PC og nettverk, og for det andre så ble det driftsstans når bondens PC gikk i dvale. Arnt sin oppgave var å lage en ny versjon av FeedStationen, samt gjøre løsningen mer brukervennlig.

– Når sauen går inn i fôringsstasjonen leser maskinen av sauens RFID-øremerke. Da vet maskinen hvilken sau som er i boksen og doserer mengde fôr basert på tidligere måltider sauen har hatt den dagen. FeedStationen har jeg satt opp med en embedded Linux variant, kalt Balena, og applikasjonskoden er gjort med Python. Så med den nye styringen trenger bonden bare å koble på strøm og kraftfôr på FeedStationen. Og om bonden ønsker å endre innstillingene, kobler han seg på FeedStationen sitt WiFi-nettverk og endrer det enkelt – uansett hvor han er, forteller Arnt.

“Synes du det er vanskelig å forklare en bruker hvordan programvaren din skal brukes, kan du alltids lage programvare med sauer som brukere.”
Arnt

Programmerer

Utfordringer og lærdom

Data Respons R&D Services har alle fagfelt innomhus – software, hardware, FPGA og mekanikk. Denne fagsammensettingen kommer godt med, særlig når man møter på problemer som er utenfor ens eget fagfelt – noe Arnt fikk erfare i dette prosjektet.

– Som utvikler møter man alltid på utfordringer, noen større enn andre. I dette prosjektet var det særlig to utfordringer jeg vil trekke frem. Den første var en utfordring rundt stabiliteten til FeedStationen, der elektronikken sluttet å virke. Rapporter fra brukerne viste at dette ofte hadde sammenheng med strømbrudd. Vi mistenkte at problemet lå i korrupte filsystemer som følge av strømbrudd – men dette var noe jeg ikke klarte å gjenskape i et lab-oppsett. Siden jeg ikke har bakgrunn i elektro, spurte jeg noen av kollegaene mine på hardware om råd. Sammen oppdaget vi at protective earth-jordingen i veggen var koblet til GND – jord for fin-elektronikk. Det er veldig fint, og en stor trygghet, å ha et tverrfaglig team i ryggen når man jobber på et prosjekt ute hos kunde alene, forteller Arnt.

– Det andre problemet jeg vil trekke frem, som var en mer positiv opplevelse og uten den desperate frustrasjonen som kommer med et problem som er vanskelig å gjenskape, er utfordringene rundt det å finne ut hvordan systemet skal fungere – husk at i dette prosjektet er brukeren en sau. I første omgang skulle en tro at systemet måtte være relativt enkelt – det finnes et eksakt inn-signal når RFID-brikken er lest, og et eksakt ut-signal – der døren lukkes og kraftfôret serveres til sauen. Men det er ikke så enkelt, og det er mange betraktninger en må ta for å sørge for at hele flokken får nok kraftfôr. Noen av problemstillingene vi sto ovenfor var at noen sauer er mer aggressive enn andre, og kan derfor dytte bort en annen sau etter at den har fått tildelt sin dose, da må vi tenke smart og prøve å få systemet til å gi sauen som mistet en dose en ny sjanse, samtidig mister sauen som stjal sin neste dose. Her fikk vi hjelp av noen domeneeksperter som har vært med i utviklingen av flere kraftfôrstasjoner – det var veldig lærerikt å høre deres tanker, forteller Arnt.

Utfordringene stopper ikke bare der, det å utvikle et produkt der brukeren er en sau, gjør de fleste problemstillinger litt vanskeligere.

– I tillegg til å motarbeide stjeling mellom sauene, er det flere aspekter rundt det å lage en maskin som skal brukes av levende dyr. Når søyene får lam står de sammen i en binge med kraftfôrstasjonen. Søyene er veldig glade i kraftfôr, og det er derfor stor interesse rundt maskinen – særlig når en dose blir tilgjengelig. Søyenes interesse for maskinen smitter over på lammene, og de står ved maskinen selv når det ikke er kraftfôr i den, av ren nysgjerrighet. Som standard leverer maskinen 2 doser i døgnet til alle nye dyr, og vil også gi en dose til eventuelle lam som kommer seg inn i maskinen. Når så en sau forsøker å stjele denne dosen, kan det lille lammet få litt røff behandling. For å unngå dette måtte jeg lage en funksjon der tildeling av fôr til nye dyr blir deaktivert. Jeg synes det er veldig gøy å få hjelpe disse små lammene, forteller Arnt.

Selv om Arnt har møtt på både store og små utfordringer underveis i prosjektet, ser han på alle utfordringer som lærdom.

– Jeg synes det er litt gøy å støte på utfordringer, da må jeg tenke i nye baner og finne andre løsninger, en veldig god måte å lære på. I dette prosjektet har jeg lært mer om systemet som ble brukt, Balena. Med deres Linux distribusjon i bunn fikk vi en løsning der vi i utviklingsfasen kan levere oppdateringer til testere, sjekke logger og fjernstyre systemet.

“Samarbeidet med Data Respons er fruktbart da vi får tilgang til veldig god kompetanse og kunnskap om ny teknologi.”
Atle Sjølyst-Kverneland

Daglig Leder, T. Kverneland & Sønner AS

Konsulentrollen

Hos Data Respons R&D Services jobber utviklerne både som konsulenter ute hos kunde og på utviklingsprosjekter innomhus. I dette prosjektet jobbet Arnt ute hos TKS.

– Hos TKS blir jeg godt ivaretatt og inkludert. Samtidig treffer jeg kollegaene mine fra Data Respons i sosiale sammenhenger, ofte rundt lønningsdatoen vår. Samtidig har jeg dem alltid i nærheten, og jeg bruker den når jeg trenger å høre om andres erfaringer rundt tekniske utfordringer. Selv om jeg sitter ute hos kunde, føler jeg alltid at det er hos Data Respons jeg jobber. Ettersom jeg var hos TKS som sommerstudent finner jeg det interessant å sammenligne disse to oppholdene. Jeg ser at fullføring av utdannelsen, samt tidligere kundeoppdrag for R&D Services, har vært nyttig for min personlige utvikling, avslutter Arnt.

Vil du vite mer? Ta kontakt med:

Geir Senland

R&D Manager

Tlf: +47 975 88 014
E-post: gsl@datarespons.no

FNs bærekraftsmål