fbpx
Select Page
Vi jobber med:

TechnipFMC Measurement Solutions

Et 26 års langt samarbeid har ført til revolusjonerende løsninger i bransjen og utvikling av fremtidens Flow Computer.

TechnipFMC

TechnipFMC er en global leder innen olje- og gassmarkedet. Deres historie som to individuelle selskaper, FMC og Technip, strekker seg langt tilbake i tid – FMC ble etablert allerede i 1884, men først i 1955 begynte de i olje- og gassindustrien. Technip ble etablert i 1958 av Institute of French Petroleum (IFP) i Paris.

Gjennom 90-tallet kjøpte de begge opp andre selskaper, noe som har vært med på å styrke deres tekniske ekspertise, samt utvidet deres tjenestespekter. I 2017 slo de seg sammen og dannet TechnipFMC, og i skrivende stund har de over 37 000 ansatte i 48 land, og er ledende innen teknologi for olje og gassutvikling.

Data Respons Norge

Data Respons sin historie startet i 1986 da 6 gründere gikk sammen med ett felles mål – å skape avanserte og spesialiserte systemløsninger basert på åpen standardteknologi. Data Respons er i dag et av Norges største teknologiselskaper og er ledende innen industriell digitalisering, IoT og innebygde løsninger.

Vi teller over 1500 spesialister innen embedded software, applikasjonsutvikling, hardware, FPGA, industrielt design og test, og vi bistår våre kunder innen markeder som blant annet transport, forsvar og sikkerhet, industriell automasjon, telekom, energi og maritim.

Data Respons Solutions og Data Respons R&D Services (tidligere Data Respons Norge) har hatt et tett samarbeid i utviklingen av de tre siste generasjonene av Flow Computeren til TechnipFMC Measurement Solutions. Her har vi bistått med spesialister innen software, hardware og FPGA.

En ny æra

TechnipFMC Measurement Solutions er en systemleverandør som leverer målesystemer til olje- og gassbransjen. På 80-tallet gikk de inn i en ny æra da de lagde sin første Flow Computer (videre omtalt som strømningsdatamaskin) – en maskin som kan måle hvor mye olje og gass som blir pumpet opp av Nordsjøen med fiskal måling.

Fiskal måling brukes i forbindelse med kjøp, salg og beregning av skatter og avgifter. Det er en «akkurat-akkurat»-måling, som vil si at man måler med stor presisjon. Fiskal måling tar høyde for alt rundt seg og korrigerer blant annet for trykk, temperatur, tetthet og hvordan stålet påvirkes av trykk og temperatur av mediumet i røret.

Norsk Petroleum skriver på sin hjemmeside at samlet vareeksport av råolje, kondensat og naturgass utgjorde i 2018 om lag 534 mrd. kroner, noe som utgjorde over halvparten av total norsk vareeksport dette året. Norges lover krever at fiskal måling skal være sporbart og at man kan bevise at målingene som har blitt utført er korrekt. Kravene er høye og for gass er kalkulasjonen 0,02% og for olje 0,05%. TechnipFMC Measurement Solutions står for store deler av markedet i Nordsjøen, og måler de X% feil, så kan Norge tape tilsvarende inntekt.

Fire generasjoner

Generasjon 1: 1985-1994

TechnipFMC Measurement Solutions sin første strømningsdatamaskin kom på midten av 80-tallet. På den tiden var TechnipFMC, da Kongsberg Offshore, eid av Siemens og naturlig nok var teknologien og komponentene i maskinen fra Siemens.

Generasjon 1 var en stor 19-tommers hylle basert på Siemens Simatic, bestående av forskjellige kort. Her ble det brukt tilgjengelig teknologi og standard hyllevare. I tillegg ble det brukt Relé-teknologi, og maskinen hadde store tavler med trykknapper og fysisk telleverk. Den hadde også PLS for å styre ventiler, og det var brukt step5-kode for å programmere disse.

Generasjon 2: 1994-2003

På midten av 90-tallet hadde TechnipFMC Measurement Solutions behov for å oppgradere strømningsdatamaskinen, da flere av komponentene var utdaterte eller utgått. De trengte teknisk kompetanse som de ikke innehadde selv – og de tok derfor kontakt med Data Respons.

Oppgraderingen fra generasjon 1 til generasjon 2 var enorm. Først og fremst ble all tidligere programvare skrevet om og lagd helt på nytt, nå i C og C++. Kommunikasjonen gikk fra doble seriekommunikasjonslinker til å bli én ethernetforbindelse – dette var forut for sin tid og rett og slett en revolusjon i bransjen å bytte ethernet på en slik måte. Videre gikk strømningsdatamaskinen fra å være basert på Siemens-teknologi til Motorola-teknologi og OS9. Størrelsen på hyllen ble redusert til halvparten – nå fikk inntil seks CPUer plass i én 19-tommers hylle, samt redundant strømforsyning for både CPUer og feltinstrumenter.

Gjennom Data Respons sin lange fartstid har vi gjennomført mange R&D prosjekter for kunder hvor vi har erstattet PLSer med skreddersydde løsninger. På 90-tallet var PLSer veldig dyre komponenter, og hvis man hadde et visst volum av produkter, så var det svært lønnsomt å skreddersy en egen CPU på et prosesskort.

I 1999 ble generasjon 2 oppgradert med en transisjonsmodul – et skjøtestykke som dannet en standard interface bak på kortet. Dette var det første spesialdesignede kortet Data Respons lagde for TechnipFMC Measurement Solutions, her ble alt flyttet inn på ett kort som tok seg av seriekommunikasjon med instrumenter og tvistet par kommunikasjon. Transaksjonsmodulen var løsningen på å redusere et stort antall løse komponenter i skapet.

Generasjon 3: 2003-2017

Nesten 10 år senere var det på tide med en ny revolusjonerende oppgradering. Igjen fikk Data Respons oppdraget med å gjøre utviklingen av strømningsdatamaskinen. Foran oss hadde vi en stor jobb, da hele maskinen skulle få et nytt design.

Grunnen til at TechnipFMC Measurement Solutions ønsket å redesigne var fordi Motorola-kortene var kostbare og noen av modulene var på vei til å bli utdaterte. I tillegg satt transaksjonsmodulen og Motorolakortet sammen, og de ønsket nå å ha muligheten til å bytte CPU-modul. Her ble det brukt en PC104 CPU modul, og resten ble spesialdesignet av Data Respons. Dette gjorde at TechnipFMC Measurement Solutions fikk mer kontroll på komponentene som var på kortet og Data Respons kunne i god tid varsle når det var på tide med redesign på kortet eller behov for støttekjøp av komponenter.

På generasjon 3 ble operativsystemet byttet fra OS9 til Windows CE. De største endringene i denne generasjonen kom derimot i 2006, da både OS og CPUen ble byttet ut. CPUen ble også erstattet igjen 6 år senere. På denne tiden var det å holde liv i et design så lenge revolusjonerende. Det skulle vise seg at dette var et meget godt teknisk valg som gjorde at systemet fikk en levetid på over 15 år!

Generasjon 4: 2017-nå

I skrivende stund jobber utviklerne hos Data Respons på den fjerde generasjonen av strømningsdatamaskinen. Maskinen har hatt justeringer og blitt videreutviklet, men levd sammenhengende siden 1994.

Utviklerne våre jobber nå med å bytte ut Windows CE med Linux, i tillegg til å lage et nytt design med touchdisplay. Kortet blir også mindre i størrelse, med lik IO bak for effektiv utbytting og oppgraderinger uten å måtte kjøpe nye hyller eller skap. Etter anbefaling fra Data Respons vil generasjon 4 være basert på en system-on-chip (SoC) løsning når det gjelder selve CPUen – det har blitt en FPGA med to hardcore ARM-kjerner.

«Data Respons og TechnipFMC Measurement Solutions har hatt et langt og godt samarbeid i 26 år, et samarbeid som har gagnet begge selskaper godt. En viktig faktor for det sterke båndet har vært den lokale tilstedeværelsen, som blant annet har gjort produktstøtte enklere, og etter at vi gikk fra generasjon 1 til generasjon 2 – og baserte oss mer på egenutviklede moduler, har den korte rusleturen vært svært betydningsfull.»
David E. Olaussen

Vil du vite mer? Ta kontakt med:

Tom H. Andersen

Managing Director

Tlf: +47 481 75 878
E-post: tha@datarespons.no

FNs bærekraftsmål