fbpx
Select Page

Vårt moderselskap, Data Respons, har satt seg som mål å bli karbonnøytrale innen 2025. Dette er noe vi i R&D Services står sterkt ved og en reise vi ønsker å være med på.
Her kan du lese hvordan vi sammen skal klare å nå målet.

 

CO2 nøytrale innen 2025

For å unngå katastrofale konsekvenser, har forskere beregnet at de globale utslippene må synke med 7,6% hvert år, fra nå og frem til 2030, for at vi skal holde oss under 1,5°C taket på temperaturstigningene. En av Data Respons sine kjerneverdier er å ta ansvar, og vi erkjenner at det å forsinke klimaendringene er en av de største utfordringene vi trenger å ta på oss i vår tid.

For å være en positiv faktor i kampen mot klimaendringene skal vi redusere våre egne utslipp og fokusere på å utvikle teknologi som betyr noe for planeten vår. Vi har satt oss som mål å gjøre selskapet vårt karbonnøytralt innen 2025. For å klare dette trenger Data Respons å redusere utslipp gjennom hele verdikjeden, og vi må begynne med å forstå hvor mye karbon vi er ansvarlige for å slippe ut.

Hvor er vi i dag og hvor skal vi?

For å finne ut hvor mye karbon (CO2-ekvivalenter 1) Data Respons slipper ut i året fikk vi hjelp av Endrava, et klima- og energiselskap, til å estimere mengde utslipp av klimagasser.

Vår drift er internasjonal, men hverken veldig ressurskrevende eller infrastrukturell. Våre rammer for utslippskartlegging er derfor basert på beregninger av utslipp fra energiforbruk, transport av mennesker, transport av varer og IT-utstyr.

Resultatet viste at i 2018 var Data Respons-selskapene ansvarlig for 1385 tonn CO2-ekvivalenter, noe som utgjør 1,1 tonn per ansatt. Totalt avgir vi det samme som 139 gjennomsnittlige norske mennesker, tilsvarende 691 biler per år.

En enkel start

Over 70% av utslippene våre er transportbaserte – nesten likt fordelt mellom transport av mennesker og varer. Ytterligere 20% kommer fra energiforbruk og 9% kommer fra IT-utstyr. Vår tilnærming til å redusere disse tallene kommer i flere parallelle trinn:

Vi tar ansvar for våre egne direkte utslipp

I første omgang tar alle våre selskaper konkrete grep for å redusere sitt direkte karbonavtrykk. Dette innebærer å bytte til garanterte fornybare energikilder på kontorene. Videre har alle våre lokasjoner implementert eller skal implementere gjenvinningssystemer for kontoravfall. Avslutningsvis, et viktig steg, vi lager nye retningslinjer for IT-policyer for å øke lengden på tiden vi bruker utstyr før det blir erstattet. Dette er de enkle trinnene…

Å kombinere bærekraft med forretningsbehov

Transport av varere representerer 37% av utslippene våre – og det er vanskelig å oppnå store reduksjoner ettersom vår metode for transport påvirker kundene våre. Fortsatt er det en mulighet å motivere til å velge sjøbasert transport fremfor flyfrakt gjennom incentivordninger og dermed øke miljøbevisstheten både internt, og for våre kunder og leverandører.

En annen stor del av utslippene våre (34%) er transport av mennesker – for det meste gjennom flyreiser. Vi ser på ulike måter å redusere antall flyreiser, blant annet ved å finne bedre og mer effektive måter å gjennomføre møter på. Vi ser i etterkant av Covid-19 at en stor del møter kan vel så effektivt gjennomføres over video.

Når det er sagt, så trenger vi fortsatt å møte kollegaene våre i andre land, men vi vil nå legge CO2-avtrykket inn i kostnadsmiksen som skal vurderes hver gang vi reiser. Når det er behov for å reise, fremmer vi bruken av FN-sertifiserte klimakvoter. Internt oppfordrer vi våre ansatte til å bruke miljøvennlig transport som tog, elbiler, sykler eller gange.

Økning av ressurseffektivitet i prosesser og løsninger

Som mangeårig teknologileverandør kan vi bruke bransjekunnskapen vår for å fremme fordelene ved å designe teknologiløsninger på en sirkulær måte, og øke ressurseffektiviteten i produksjonen og livssyklusen til våre kunder – og dermed redusere deres fotavtrykk ved å bruke Eco-design gjennom vår produktutviklingsprosess.

Introduserer karbonbudsjetter for å bli klimanøytrale

Som de fleste andre bedrifter, vil det være uunngåelig å aldri mer produsere noe karbon – og det å bli klimanøytral er en prosess som blir til over tid. For å oppnå våre mål introduserer vi karbonbudsjetter for datterselskapene våre. Hvert av selskapene vil ha et årlig karbonbudsjett basert på utslippene registrert i 2018. Karbonbudsjettet vil avta hvert år i samsvar med våre mål om å bli karbonnøytrale i 2025.

Den tøffeste reduksjonen kommer til sist

Vi forventer at økt miljøbevissthet og -fokus vil hjelpe oss å gjennomføre de første trinnene til å bli klimanøytrale. Vi erkjenner imidlertid at etter å ha nådd de enkleste målene, må vi jobbe videre med nye teknologiske løsninger for å fortsette reisen mot å bli karbonnøytrale. Vi må få alle kunder, leverandører og ansatte til å dele vår ambisjon, som er både en kulturell og teknisk utfordring. I tillegg må vi etablere en økonomisk fleksibilitet til å velge dyrere, men renere energikilder og materialer.

Og for å opprettholde vår ambisjon er vi åpne for å nøytralisere noen utslipp gjennom å kjøpe FN-sertifiserte karbonkreditter, etter at alle andre tiltak er iverksatt. Karbonkreditter er en praktisk og effektiv måte å takle klimaendringer på og stimulere til vekst av fornybar energi. Våre investeringer i karbonkreditter vil bidra til å finansiere nye prosjekter som reduserer forurensning av klimagasser og øker kostnadene for forurensning ved å redusere antall tilgjengelige karbonkreditter.

Få fart på bærekraft gjennom teknologi

Vi har stor tro på at teknologi er en mulighet for grønn vekst. Ifølge Allied Market Research Group 2, forventes det globale markedet for grønn teknologi og bærekraft å nå 44,61 milliarder dollar innen 2026. Det er med andre ord enorme muligheter innen innovative miljø- og avanserte teknologier, som gjør at organisasjoner kan låse opp mer verdi fra energiressursene sine og forbedre effektiviteten.
For å ta en aktiv del i å akselerere bærekraft gjennom teknologi, har Data Respons satt seg som mål å være involvert i minst 100 bærekraftige teknologiprosjekter i 2020. Hvert av disse prosjektene må bidra til å nå et eller flere av FNs bærekraftsmål. I tillegg til de miljømessige og sosiale fordelene ved å fokusere på denne typen prosjekter, opplever vi at de yngre generasjonene av utviklingsspesialister ser etter disse verdiene når de leter etter arbeidsgivere.

Som et selskap er vi avhengige av ny teknologi for å bli karbonnøytrale, og forhåpentligvis vil våre egne spesialister og løsninger spille sentrale roller i utviklingen av denne teknologien, samt gjøre det enklere for alle selskaper å arbeide for verdiskaping og bærekraft samtidig.

1)  A carbon dioxide equivalent or CO2 equivalent, abbreviated as CO2-eq is a metric measure used to compare the emissions from various greenhouse gases on the basis of their global-warming potential (GWP), by converting amounts of other gases to the equivalent amount of carbon dioxide with the same global warming potential. (Eurostat statistics explained)

2)  “Green Technology and Sustainability Market Statistics: 2026”, Allied Market Research Group, 2020.

Vil du vite mer? Ta kontakt med:

Ivar A. Melhuus Sehm

Managing Director

Tlf: +47 957 63 677
E-post: ise@datarespons.no