fbpx
Select Page

Trener for veldedighet

Visjonen til Ingeniører Uten Grenser (IUG) er «Teknologi og ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden». IUG er en veldedig organisasjon som bistår med teknisk ekspertise til prosjekter i utviklingsland, og kan regnes som bindeleddet mellom den teknologiske verden og bistandsverden. Målene deres baserer seg på FNs mål for bærekraftig utvikling, i de siste årene har dette ført til et spesielt søkelys på avfallshåndtering og gjenvinning i områder som ikke har den samme infrastrukturen som vi nyter her i Norge. Teamet hos IUG har kompetanse innen syv fagområder som dere kan lese mer om her. 

Data Respons R&D Services har hatt en ordning, «Move for Charity», der Data Respons donerer penger til et veldedig formål for hver time med trening de ansatte logger med Avantas Aktiv. I slutten av året ble Ingeniør Uten Grenser stemt frem av oss, de ansatte som mottakeren av årets Move for Charity donasjon. Vi anser IUG som en verdig mottaker av summen 43,800 NOK på grunn av deres visjon om ingeniørkompetanse for en bærekraftig og rettferdig verden, og fordi Data Respons også holder målet om bærekraftig utvikling høyt. Ifølge Partner og Fundrasingansvarlig hos IUG, Vibeke Saarem, er slike donasjoner nødvendige ettersom IUG som organisasjon ikke mottar statlig støtte. Selv om mulighetene for gruppetrening, og trening i lag med andre har vært redusert i 2020 har vi gjort vårt beste for å holde kroppen og sinnet aktivt, og oppfordrer alle til å fortsette å være aktive med oss i det kommende året!