fbpx

Vi er spesialister

Data Respons R&D Services er Norges største tjenesteleverandør av teknologiske løsninger – for alle type kunder i alle bransjer.

Vi er håndverkere

R&D Services er et team av spesialister og våre utviklere er håndverkere med lidenskap for faget sitt. Vi har komplett og sammensatt kompetanse innen utvikling av hardware, FPGA, mekanikk og embedded software, samt software for web og mobil.

Våre kunder er norske bedrifter i alle bransjer – fra start-ups til store industriselskaper. Og våre utviklingsavdelinger er lokalisert nært våre kunder som muliggjør for effektivt samarbeid og kommunikasjon, samt rask responstid og tilgjengelighet.

Vår visjon, A smarter solution starts from inside, er vår felles ledestjerne. Vi jobber hver dag mot å bli bedre, gjennom å strekke oss lenger og utfordre oss selv. Vi vet at verdien av arbeidet øker når man deler kunnskap og erfaringer. Derfor jobber vi i team, på tvers av fag og avdelinger, der vi fokuserer på samarbeid og kompetansedeling.

Gjennom kontinuerlig arbeid og videreutvikling av kjernekompetansen i selskapet skal vi lykkes med vår misjon; Å styrke kundenes konkurransekraft gjennom alltid å levere verdiskapende og spesialiserte tjenester av ypperste kvalitet.

Samfunnsansvar

Data Respons er en del av samfunnet vi alle lever i. Vi lager og leverer produkter og tjenester for en rekke viktige samfunnsaktører. En av våre kjerneverdier er å ta ansvar. Dette gjør vi hver dag for våre kunder, våre ansatte og for et bærekraftig miljø. R&D Services etterlever Data Respons ASA, vårt morselskap, sine retningslinjer for samfunnsansvar (CSR).

Om Data Respons ASA

Data Respons R&D Services AS er et heleid selskap av Data Respons ASA som er notert på Oslo Børs (ticker: DAT). Data Respons ASA ble grunnlagt i 1986, og er et ledende teknologiselskap innen industriell digitalisering, IoT og innebygde løsninger. Selskapet leverer R&D-tjenester og smarte løsninger til kunder i en rekke markeder, bl.a. transport, industriell automasjon, telekom, media, romfart, forsvar, helse, energi, maritim, finans og offentlig sektor. Data Respons ASA har 1000 spesialister fordelt på 34 nasjonaliteter, og eier selskaper i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Taiwan.

Mer informasjon om selskapet finnes her: www.datarespons.com

Våre verdier

Ta ansvar-

Vi tar ansvar for helheten, både for våre ansatte, våre kunder og verden vi alle lever i.

Prestere-

Vi presterer og vi strekker oss lenger. Vår kompetanse styrkes gjennom fagdager og samarbeid mellom kolleger.

Være raus-

Vi er rause. Våre utviklere er blant de beste i bransjen. Vi jobber i tverrfaglige team, der vi fokuserer på samarbeid og kompetansedeling.

Ha det gøy-

Hos oss skal man glede seg til å gå på jobb. Både for å treffe kolleger, men også for å jobbe med spennende oppgaver og prosjekter.