Vi jobber med

bagID GO

Inge og Ove på sporet.

Gründerne bak bagID GO så behovet for å gjøre flyreisen mindre stressende og kom opp med idéen om en elektronisk bagasjetag. Produktet er både miljø- og tidsbesparende. I tillegg gjør produktet det mulig å overvåke bagasjen til enhver tid – som igjen gir muligheten til å få beskjed når bagasjen er klar på bagasjebåndet, og opplysninger om hvordan bagasjen har blitt behandlet på reisen.

For å utvikle dette produktet var det nødvendig å utvikle både hardware og software, og det er her R&D Services kommer inn.

– I dette prosjektet har min oppgave vært å utvikle software til produktet, forteller Ove.

– Min oppgave har vært å utvikle hardware, det vil si finne de riktige komponentene for å oppnå den funksjonaliteten kunden ønsker, og tegne og lage et kretskort, forklarer Inge.

Hvordan er arbeidsdagen deres?

– I prosjekter jobber vi som oftest i team, noe som er veldig positivt, forteller Inge. Fordelen med å jobbe i team er at man kan holde tett kontakt, som gjør at man ofte får løst problemer både fortere og lettere. I tillegg får man en bedre helhetsforståelse av prosjektet, og innblikk i utfordringer på andre områder i prosjektet som mekanikk og software.

– Enig med Inge, tilføyer Ove. Fordelene med å jobbe i team er at vi oppnår en felles forståelse for et prosjekt og dets innhold. Dette skaper rom for diskusjon av problemer og hvordan best løse disse. I tillegg får man større følelse av eierskap til prosjektet, noe som fører til at man leverer et bedre produkt.