Vi jobber med

Disruptive Technologies

Verdens minste trådløse IoT-sensor er 19x19x2mm, har 15 års batteritid og kan samle data fra 1000 meters avstand.

Disruptive Technologies er hjernen bak denne sensoren, og vi er stolte av å ha bistått dem i utviklingen av deres enestående teknologi. Sensoren kan plasseres nøyaktig der behovet er, og den samler data som temperatur, nærhet og bevegelse direkte fra kilden.

Disruptive Technologies tok først kontakt med oss da de ønsket hjelp med utvikling av selve sensoren. Videre hadde de behov for å utvikle hardware og software for deres ruter CloudConnector.

R&D Services er et team av spesialister. I mer enn 30 år har vi jobbet innen de største teknologiområdene og bransjene i Norge. Her har vi tilegnet oss kunnskap om de forskjellige markedene, de fysiske miljøene og standardene som kreves. Og det er nettopp disse erfaringene som har gjort oss til de spesialistene vi er i dag. 

Ole Bjørn og Preben er to av våre spesialister. Ole Bjørn har jobbet hos oss i 10 år og Preben i 23 år. Sammen med andre software- og hardwareutviklere fra R&D Services har de bistått Disruptive Technologies med ekspertise.

Preben og Ole Bjørn

– Hva har vært deres arbeidsoppgaver i dette prosjektet?

– Mine oppgaver har vært å tilpasse operativsystemet, samt å utvikle drivere og applikasjoner for Disruptive Technologies CloudConnector. Jeg har satt opp byggesystemet, gjort boot og OS bringup, utviklet drivere mot plattformens devicer, samt applikasjoner for kontroll, test og produksjon av denne, forteller Preben.

– Jeg har vært en del av teamet som jobbet med sensorene til Disruptive Technologies, og en stor del av arbeidet mitt var knyttet til produksjonstest. Sammen med teamet har jeg jobbet med å planlegge og utvikle produksjonstester som skulle brukes til å sjekke at sensor-hardwaren fungerte slik den skulle, sier Ole Bjørn.