Vi jobber med

Huddly

Huddly utvikler fremtidens videokonferansekameraer – og gjør møtene smartere og bedre.

Huddlys kameraer er intelligente. De kombinerer hardware, software og kunstig intelligens (AI) for å gi brukerne den beste opplevelsen og de beste bildene. Data Respons R&D Services har bistått Huddly siden deres oppstart, og vi har vært med å utvikle både kameraene IQ og GO. Nicolay er en av våre utviklere som hjelper Huddly med softwareutvikling, og han jobber nå med produksjonslinjen av den kommende generasjonen av kameraet.

Hva hjelper du Huddly med?

– Jeg utvikler programvare og produksjonstester som danner grunnlaget for kvalitetssikringen av kameraet. I tillegg til programvare for selve kameraet er det mye arbeid mot det omkringliggende produksjonssystemet. Utvikling av teststasjoner, integrasjon mot produsentens system, innsamling av data og fokus på stabilitet i produksjonen, forklarer Nicolay.

Har du møtt på noen utfordringer?

– Ja, mange! Sier Nicolay. Det å utvikle et produksjonssystem, med tilstrekkelig testdekning, høyt fokus på kvalitet og sluttprodukt som i tillegg er skalerbart for masseproduksjon er veldig krevende, tilføyer han.