Vi jobber med

Oyster Catch

Gründer på bestilling

Stillehavsøsters er en fremmed art som sprer seg langs Norges kyst, og delikatessen har blitt et krevende problem for våre strender.

De knivskarpe skjellene kan gi store skader på mennesker, og den svartelistede østersen truer lokale arter og påvirker økosystemene. Oyster Catch er en grønn startup-bedrift som ønsker å ta tak i et stort miljøproblem – ved autonom plukking av stillehavsøsters. Oyster Catch har satt seg som mål å fjerne stillehavsøsters langs Norges kyst, uten å ødelegge habitatet rundt. De ønsker å rydde kystlinjen for stillehavsøsters, men begrenser seg i første omgang til rydding i nasjonalparker og på strender. De ser også på forskjellige måter å utnytte den som en ressurs.

Data Respons R&D Services bistår Oyster Catch med kompetanse, og i skrivende stund gjennomføres prosjektet in-house på Høvik. Vårt team består av utviklere innen software, hardware og mekanikk. Johnny, til daglig hardwareutvikler, er prosjektleder, og som hans første prosjekt for R&D Services har dette vært en spennende oppgave.

– Å begynne som prosjektleder fra første dag på jobb var en stor, men spennende utfordring, forteller Johnny. Med støtte fra kollegaer har vi løst oppgavene som ble gitt, og utfordringer vi møtte på underveis. Prosjektet ga meg en god innføring i Data Respons sine rutiner, prosesser og verktøy, og det har gitt meg nyttig kunnskap og erfaring i prosjektstyring og prosjektledelse.