Vi jobber med

ScanReach

ScanReach er et IoT-selskap som jobber med å øke personalsikkerheten i den maritime bransjen.

ScanReach har utviklet en trådløs sensorteknologi, In:Range. Formålet med denne teknologien er å kartlegge mennesker på skip, eller andre plasser med avgrensede områder, slik at man raskt får lokalisert all personell ved nødsituasjoner. In:Range fungerer ved at alle har på seg en enhet kalt Personnel Tag, enten på armen, rundt foten eller halsen. I hvert rom av skipet er det plassert minimum én stasjonær enhet, som kalles for Mesh Node. Alle Mesh Nodene kommuniserer trådløst med hverandre over et mesh-nettverk, der all trafikk går til en såkalt gateway som videreformidler alle data til en PC. Gjennom et program ScanReach har utviklet, får man opp informasjon om hvor alle som bærer en Personnel Tag befinner seg.

De siste månedene har Inge og Pål bistått ScanReach med kompetanse og de har hjulpet dem med å lage hardware og mekanikk for Mesh Node og Personnel Tag, samt sertifisering for maritimt bruk og EX godkjenning.
– I dette prosjektet har jeg vært prosjektleder og hatt ansvaret for hardwareutvikling av Mesh Node. Jeg har satt opp krav for produktene, lagd design dokumenter og tegnet skjema for Mesh Node. I tillegg har jeg jobbet med testing, forteller Inge.

Pål har hatt ansvaret for det mekaniske designet, både på Personnel Tag’en og Mesh Noden.
– Arbeidsoppgavene mine har vært å planlegge og designe utformingen av enhetene, planlegge hvordan elektronikken skal opplagres, sørge for at vi når IP-graden som er satt, bestille og teste prototyper, produsere maskintegninger, og å stille med mekanisk produksjonsunderlag ved prosjektslutt.