Vi jobber med

TOMRA

Sammen for en grønnere verden

TOMRA lager automater for innsamling og resirkulering av aluminiumsbokser, glass- og plastflasker.

TOMRA er verdensleder innenfor pantesystemer – med over 82 000 installasjoner i mer enn 60 land. Hvert år samler installasjonene opp 35 milliarder brukte tomflasker, og klimagassutslippene som forhindres er lik utslippet fra to millioner biler som hver kjører 10 000 kilometer.

Konseptet «panting» sprer seg raskt i verden – og som en ledende aktør vokser TOMRA i takt med etterspørselen. Vi i Data Respons R&D Services er stolte av å ha jobbet sammen med TOMRA i mange år, og kunne bidra med å redusere plastforsøpling og klimagassutslipp. R&D Services har mange utviklere ute hos TOMRA, to av dem er Erlend og Rolf.

Rolf har lang erfaring som utvikler og har jobbet i Data Respons R&D Services i 12 år. Den siste tiden har Rolf hjulpet TOMRA med å utvikle en ny pantemaskin som skal ut på et helt nytt marked. Her skriver han software som styrer motorer, kamerasensorer og GUI på pantemaskinen.

Selv med lang fartstid møter man stadig på nye utfordringer, noe Rolf selv har erfart.
– Selv om jeg er veldig vant med konsulentrollen er det alltid en utfordring å lære seg hvordan bedriften er bygget opp, og hvordan de jobber, forteller Rolf. Det å lære seg hvordan TOMRA sin software er bygget opp, samt bruke Qt, er noen av utfordringene jeg har møtt på i denne jobben. Samtidig vil jeg legge til at utfordringer er det som gjør en sterkere faglig, og i dette prosjektet har jeg lært mer om C++ og Qt.

Til daglig jobber Rolf i team, noe han er glad for.
– Det er veldig positivt å jobbe i team, og hos TOMRA har de virkelig skreddersydd lokalene for nettopp dette – man bytter plass i forhold til hvilket prosjekt man jobber på, og man samarbeider tverrfaglig.